bitiFIT naprave za vadbo

Rekreacijski parki so pokazatelj razvoja

Razvite države v naši soseščini, npr. Avstrija, namenjajo veliko pozornosti razvoju različnih vrst rekreacijskih parkov. Izkušnje kažejo, da rekreacijski parki ustvarjajo pozitivno vzdušje v okolicah v katerih stojijo. Nudijo možnost aktivnega preživljanja časa, rekreativnega in ugodnega ukvarjanja s športom, povezujejo ljudi, saj postanejo stičišče in prostor za srečanja s prijatelji in tudi privabijo dnevne turiste iz širše okolice, ki zaradi rekreativnega parka spoznajo sam kraj.

Veliko Slovencev in Slovenk se zato odpravi prav v Avstrijo in si privošči dan sprostitve v rekreativnem parku. Res je, da so ti parki med seboj zelo različni, nekateri so usmerjeni bolj adrenalinska doživetja, tretji v gibalne spretnosti, četrti so namenjeni otrokom. A ravno v tej pestri ponudbi je manko rekreacijskih parkov v Sloveniji toliko bolj očiten. Rekreacijski parki kot element skrbi za fizično in psihično dobro počutje občanov in občank je postal pokazatelj razvoja posameznih občin in tudi držav.

Stokovna montaža in servis

Naša strokovno usposobljena ekipa ima precej izkušenj z montažo parkov bitiFIT – pripravljeni smo na vsa presenečenja.

10 let garancije

Garantiramo, da bo kvaliteta materialov na najvišjem nivoju in varna skozi vsa leta uporabe.

4 leta vzdrževanja

Nudimo 4 letno brezplačno vzdrževanje naprav.